اخبار برگزیده

همه عمر شراب شیراز خواهی ماند

هوا سرد است...

تو مرا تنگ در آغوش می گیری.

تنت را بو میکشم

دستانت را می فشارم

هوا سرد است ... دلم می لرزد

اما

گرمای قلبت را حس میکنم

مست می شوم در ثانیه هایی که با عطر تنت نفس میکشم.

همه عمر شراب شیراز خواهی ماند

آنجا در آن دور دست ها

خواهم نشست و بالاپوش بنفش را بخود می پیچم.

همراه لای لای صندلی، زمان را ورق خواهم زد

لبخند میزنم... لبخند می زنی برای همه‌ی گذشته ها

سهم من... همه‌ی خاطرات تو شد برای همه عمر


همه عمر شراب شیراز خواهی ماند

همه عمر شراب شیراز خواهی ماند

همه عمر شراب شیراز خواهی ماند

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها